• Weekday网址:https://www.weekday.com
  • Weekday介绍:WEEKDAY是H&M Group旗下6个独立品牌之一,主攻欧洲细分市场,主打北欧极简风,紧追年青文化,旗下眼镜线拥有独一的北欧风格,复古气调中注满未来感。
  • Weekday优惠券更多
    全部 只看优惠码 只看促销

    Weekday优惠券使用说明
    丁丁打折网(www.dddazhe.com)免费发布Weekday优惠券,Weekday优惠券只能在Weekday官方网站购物使用,用于结算时减免部分购物金额。 通常一个订单只能使用一张优惠券,每张Weekday优惠券也有一定的有效期限,获得优惠券券码后,请在有效期内前往Weekday官网使用。